Biblioteka Szkolna OSWG Warszawa, ul.Łucka 17/23
Strona głównaKatalog elektronicznyPromocja czytelnictwaMaturaGaleria zdjęćRegulaminy biblioteczne
Język polski - lektury maturalne
Ważne linki
Bibliografia maturalna
Bibliografia maturalna
Opis bibliograficzny do prezentacji maturalnej z języka polskiego powinien zawierać podstawowe informacje
o źródle, na podstawie którego została opracowana prezentacja (książka, artykuł, film itp.). Niżej podane wzory opisu bibliograficznego dotyczą literatury podmiotu i literatury przedmiotu.
Wzór ogólny:
1. Autor: nazwisko i pierwsza litera imienia
2. Tytuł
3. Adres wydawniczy: miasto, rok
4. Opis fizyczny: numery stron, numery ilustracji itp.
uwaga: skrót [b.m.w] - brak miejsca wydania
I. Wzór opisu bibliograficznego książki jednotomowej
1. Autor: nazwisko i pierwsza litera imienia
2. Tytuł
3. Adres wydawniczy: miasto, rok
4. Opis fizyczny: numery stron, numery ilustracji itp.
przykład:
1. Sofokles: "Antygona", Kraków 2005, s.13-17, 26-28.
2. Miłkowski T. i in.: "Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej", Warszawa 1998, s.121-129.
 
II. Wzór opisu bibliograficznego książki wielotomowej              
1. Autor: nazwisko i pierwsza litera imienia
2. Tytuł
3. Adres wydawniczy: miasto, rok
4. Opis fizyczny: numer tomu, numery stron
przykład:
1. Sienkiewicz H.: "Potop", Warszawa 1998, t.2, s.45-48.
2. Reymont W.: "Chłopi", [b.m.w] 1995, t.1, s.87-90.
III.Wzór opisu bibliograficznego filmu dvd lub wideo
1. Tytuł
2. Reżyser: nazwisko i pierwsza litera imienia
3. Adres wydawniczy: producent, rok
4. Opis fizyczny: numer sceny lub czas trwania
przykład:
"Dekalog 4": reż. Kieślowski K. i in., Telewizja Polska 1988, numer sceny 3 (lub: czas: 36-43 min.).
IV.Wzór opisu bibliograficznego artykułu prasowego
1. Autor: nazwisko i pierwsza litera imienia
2. Tytuł
3. Skąd pochodzi artykuł, numer lub data wydania
4. Opis fizyczny: numery stron
przykład:
1. Machcewicz A.: "Kurier z Paryża" [w:] Newsweek, 49/2006, s.24-25.
2. Pawlicki J.: "Węgrzy szykują się na wielkie podwyżki" [w:] Gazeta Wyborcza, 20.12.2006, s.9.
V. Wzór opisu bibliograficznego ilustracji - reprodukcji obrazu
1. Autor: nazwisko i pierwsza litera imienia
2. Tytuł
3. Skąd pochodzi ilustracja
4. Adres wydawniczy: miasto, rok
5. Opis fizyczny: numery stron, numery ilustracji itp.
 
przykład:
Fragonard J.H.: "Huśtawka" [w:] Mrowcewicz K.: "Kultura baroku i klasycyzmu", Warszawa 2000, s.34
VI. Wzór opisu bibliograficznego artykułu internetowego
1. Autor: nazwisko i pierwsza litera imienia
2. Tytuł
3. Źródło
przykład:
1. "Bolesław Chrobry", http://www.piastowie.kei.pl/piast2/boleslawchr.htm
2. Gąsiorowski P.: "SMS-owe problemy w święta i Nowy Rok",http.:"www.interia.pl/telekomunikacja/wiadomosci/news/sms-ow-problemy-w-swieta-i-nowy-rok,849062